Λεπτομερέστερα

Δομή του σχολικού έτους 2012-2013

Δομή του σχολικού έτους 2012-2013

Τελευταία ώρα !!

Το σχολείο αρχίζει στις 17 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα αργότερα από ό, τι είχε αρχικά καθοριστεί. Αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης μετά τη συνάντηση της 1ης Σεπτεμβρίου 2012.

Τα παιδιά θα έχουν επίσης 3 εβδομάδες χειμερινών διακοπών και μόνο μία εβδομάδα διακοπών από την άνοιξη, ενώ η πρωτοβάθμια και προσχολική εκπαίδευση θα εξακολουθήσει να έχει μία κατά την περίοδο 3 - 11 Νοεμβρίου. Ταυτόχρονα, το σχολικό έτος 2012 - 2013 συνεχίζει επίσης "Σχολή διαφορετικά".

Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι η εβδομάδα αντιστάθμισης στην αρχή του σχολικού έτους 2012-2013 θα ανακτηθεί κατά τις εαρινές διακοπές, που προγραμματίζονται για τον Απρίλιο. Έτσι, δεν θα υπάρξουν περισσότερες από δύο εβδομάδες διακοπών από την άνοιξη, αλλά μόνο μία. Μετά την εβδομάδα του σχολείου ALTFEL, με εξωσχολικές δραστηριότητες, που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Απριλίου έως τις 5 Απριλίου, οι μαθητές θα έχουν μια εβδομάδα διακοπών ξεκινώντας από τις 6 Απριλίου.
Έτσι, το σχολικό έτος 2012-2013, αν και ξεκινά μια εβδομάδα αργότερα, θα έχει επίσης 36 εβδομάδες, οι οποίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί, δηλαδή 178 εργάσιμες ημέρες.

Οι διατριβές από το πρώτο εξάμηνο είναι μέχρι 30 Νοεμβρίου 2012 και οι διδακτορικές διατριβές από το δεύτερο εξάμηνο μέχρι τις 25 Μαΐου 2013.

1ο εξάμηνο

  • 17 Σεπτεμβρίου 2012 (Δευτέρα) - 21 Δεκεμβρίου 2012 (Παρασκευή) -> μαθήματα;
  • 3 Νοεμβρίου (Σάββατο) - 11 Νοεμβρίου 2012 (Κυριακή) -> διακοπές για τάξεις και ομάδες δημοτικού σχολείου στην προσχολική εκπαίδευση. Τα άλλα παιδιά συνεχίζουν τα μαθήματα.
  • 22 Δεκεμβρίου 2012 (Σάββατο) - 13 Ιανουαρίου 2013 (Κυριακή) -> Χειμερινές διακοπές.

Δεύτερο εξάμηνο

  • 14 Ιανουαρίου 2013 (Δευτέρα) - 5 Απριλίου 2013 (Παρασκευή) -> Μαθήματα;
  • 1 (Δευτέρα) - 5 Απριλίου (Παρασκευή) -> Εβδομάδα "Σχολείο Άλλο".
  • 6 Απριλίου 2013 (Σάββατο) - 13 Απριλίου 2013 (Κυριακή) -> Spring Break;
  • 14 Απριλίου 2013 (Δευτέρα) - 21 Ιουνίου 2013 (Παρασκευή) - Μαθήματα.
  • Τα μαθήματα των τελικών τάξεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση λήγει στις 31 Μαΐου 2013.
  • Τα μαθήματα της όγδοης τάξης λήγουν στις 14 Ιουνίου 2013.

Καλοκαιρινές διακοπές

22 Ιουνίου 2013 (Σάββατο) - 8 Σεπτεμβρίου 2013 (Κυριακή).

Ετικέτες Σχολικό έτος Σχολείο σχολείου παιδιών